Untitled Document
Bilimsel Program
08:30 - 09:00 SEMPOZYUM KAYIT
09:00 - 09:15 AÇILIȘ
  Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Özel Diyabet Hastanesi Yönetim Kurul Başkanı
  Prof. Dr. Șamil Aktaș Yara Bakım Derneği Sekreteri
09:15 - 10:30 1. OTURUM
  Oturum Bașkanı: Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
09:15 - 10:00 Konik yaraya giriș Prof. Dr. Șamil Aktaș
10:00 - 10:30 Yara yatağının hazırlanması Op. Dr. Ercan Cihandide
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 2. OTURUM
  Oturum Bașkanı: Prof. Dr. Hakan Uncu, Prof. Dr. Çağrı Büke
11:00 - 11:30 Kronik yarada infeksiyon kontrolü Prof. Dr. Çağrı Büke
11:30 - 12:00 Kronik yara iyileșmesini etkileyen faktörler Op. Dr. Fatih Yanar
12:00 - 12:30 Kronik yara tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisi Uzm. Dr. Bengüsu Mirasoğlu
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 3. OTURUM
  Oturum Bașkanı: Prof. Dr. Șamil Aktaş
13:30 - 14:15 Yara bakım ürünleri Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
14:15 - 14:45 Kök hücre tedavisinin kronik yara iyileșmesindeki etkisi Doç. Dr. Halit Yerebakan
14:45 - 15:15 KAHVE ARASI
15:15 - 17:30 4. OTURUM
  Oturum Bașkanları: Prof. Dr. Ayișe Karadağ, Prof. Dr. Orhan Babucçu
15:15 - 16:00 Venöz ülserde tedavi Prof. Dr. Hakan Uncu
16:00 - 16:30 Bası yarası önleme ve tedavisi Prof. Dr. Ayișe Karadağ
16:30 - 17:00 Kronik yaraya cerrahi yaklașım Prof. Dr. Orhan Babuccu
17:00 - 17:30 Ürün sunumları ve uygulamaları
09:15 - 10:30 5. OTURUM
  Oturum Bașkanları: Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık, Prof. Dr. Neșe Saltoğlu
09:00 - 09:30 Diyabet ve komplikasyonları Prof. Dr. Hasan İlkova
09:30 - 10:00 Diyabetik ayak fizyopatolojisi Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu
10:00 - 10:30 Diyabetik ayak infeksiyonu Doç. Dr. Bülent Ertuğrul
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 6. OTURUM
  Oturum Bașkanları: Prof. Dr. Tahir Öğüt, Doç. Dr. Bülent Ertuğrul
11:00 - 11:30 Osteomiyelit ve sharko Prof. Dr. Tahir Öğüt
11:30 - 12:00 Diyabetik ayakta ampütasyon Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu
12:00 - 12:30 Offloading Podiatrist Merve Çayırlı
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 7. OTURUM
  Oturum Bașkanları: Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu, Prof. Dr. Hasan Tüzün
13:30 - 14:00 Vaskülar değerlendirme Doç. Dr. Burçak Gümüș
14:00 - 14:30 Diyabetik ayak infeksiyonlarında cerrahi yaklașım ne zaman? Prof. Dr. Hasan Tüzün
14:30 - 15:00 Ulusal diyabetik ayak uzlașı raporu Prof. Dr. Neșe Saltoğlu
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 16:30 8. OTURUM
  Oturum Bașkanları: Prof. Dr. Ayișe Karadağ, Op. Dr. Ercan Cihandide
15:30 - 15:50 Bası yarasında hemșirelik Bakımı Uzm. Hemș. Emine Uygun Sert
15:50 - 16:10 Evde yara yedavisinde hemșirelik bakımı Hemș. Halime Aydın
16:10 - 16:30 Diyabetik ayak ülserleri yara bakımı ve hemșirelik yaklașımları Hemș. Deniz Yahcı
16:30 - 17:00 Ürün sunumları ve uygulamaları
17:00 - 17:30 KAPANIȘ ve KATILIM SERTİFİKALARININ DAĞITILMASI